Бизнес като система

В основата на уникалната методология "Бизнес като система" се намират принципи, които гарантирано ще изкарат вашият бизнес на качествено ново ниво. Само в този случай в живота на собственика на бизнеса ще се намери време за решаването на по-глобални и по-интересни задачи, отколкото само да задържа бизнеса си от потъване.

Систематизацията на бизнес може да се раздели на 4 основни компонента:

  • Бизнес модел и уникалност
  • Изграждане на работещи маркетинг и продажби
  • Организационна структура, систематизация и автоматизация
  • Стратегия за развитие и дисциплина

Как работи технология за изграждане на силен бизнес?

Можем ли да изградим хубава, голяма, красива сграда без да имаме архитектурен и строителен план? Съмнявам се.

Представете си, какво се случва, ако започваме да изграждаме стени, забравяйки, че трябва да има фундамент или с часове наред избираме плочки за банята, забравяйки, че трябва да има тръби за вода.

А можем ли да изградим силен, успешен бизнес без да разбираме какво правим и какво искаме да постигнем?

Можем ли да привлечем достатъчно клиенти, ако не знаем кого трябва да привличаме, и да правим големи продажби, ако не сме наясно какво изобщо представлява интерес за нашите клиенти? Как бизнесът ни може да расте и да става успешен, ако не знаем какво точно искаме да постигнем?

Методиката "Бизнес като система" ви позволява да изградите точно такъв бизнес, какъвто искате, защото разглежда бизнеса ви като цялостен организъм, всяка част от който работи за общия успех на бизнеса.

Всеки силен бизнес стъпва върху своят бизнес модел и уникалност. Бизнес моделът описва начина по който бизнесът ви генерира печалба - вие продавате някакви продукти или услуги на определени групи клиенти по определен начин. При това, вие имате своите уникални и силни страни, които ви отличават от вашите конкуренти.

Следващото ниво на системния бизнес е вашият маркетинг и продажби. На това ниво вие въвеждате в практика успешни стратегии и техники за привличане на повече клиенти, по-големи продажби на всеки клиент и изграждате лоялност, която мотивира вашите клиенти да се връщат към вас отново и отново. Тук се изгражда вашият отдел "Продажби и маркетинг".

На трето ниво на системния бизнес вие формализирате всичките си успешни бизнес практики и превръщате бизнеса си в система. Тук настъпва момента да обърнете по-специално внимание върху административната структура на бизнеса си, върху персонала и начина му на работа.

Последното ниво на системния бизнес е развитие и дисциплина. След като бизнесът ви е подреден на предишните нива и вие познавате своите възможности за получаване на печалба, настъпва време да правите следващите стъпки и да разширявате своят бизнес. Вие самите също трябва да се развивате като предприемач и човек, и да реализирате своите мечти.

Пирамида на системния бизнес

Пирамида на системния бизнес

Бързо откриване на проблемните места в бизнеса
чрез Пирамида на системния бизнес

Имате проблем в бизнеса? Най-напред проверете, на какво ниво от систематизацията е проблемът.

Например, ако проблемът е липсата на клиенти, запитайте се:

Правилно ли е избран бизнес моделът? Продавам ли точните продукти на точните клиенти? Това, което правя, може ли изобщо да генерира достатъчно печалба? Ако виждате, че проблемът не е на това ниво, преминавайте към следващото.

Добре ли работи моят маркетинг? Привличам ли клиенти активно, използвам ли подходящи канали за привличане? Добре ли работят моите рекламни материали? Успявам ли да продавам на привлечения клиент? и т.н. Ако няма проблем на това ниво, преминавайте към следващото.

Добре ли работи моят персонал? Имам ли ясни процедури, регламенти и отчетност? Систематизиран ли е процесът за привличане на клиенти? и т.н.

Точното място на проблема обикновенно се открива на първите три нива на системния бизнес. Ако проблемът не е там, значи проблемът ... сте вие самите. Проблемите на четвъртото ниво обикновенно се дължат върху вас, като собственик на бизнес или върху начина ви да развивате и разширявате своята фирма. Може би вашата изпълнителна дисциплина не е на високо ниво и вие не реализирате на практика това, което сте планирали за вашият бизнес.

 

НАМЕРИ СВОЕТО МЯСТО НА ПАЗАРА