Реших да ви покажа няколко избрани моменти на маркетинговия одит на сайт. Тук можете да видите някои от най-често срещаните грешки на продажните сайтове.

Коментар