Обръщайте своето внимание върху тези пазарни ниши, върху тези стоки и услуги, които не са интересни за големите фирми.

Малките фирми имат едно много голямо предимство - те са гъвкави и могат много бързо да променят направление на своята работа. Промените вътре във фирмата стават много бързо.

Във всяка голяма фирма има много нива на управление. Когато се извършва промяна, всяко от тези нива трябва да си свърши работата. Когато някаква задача, свързана с промяната на цялата дейност на фирмата, идва отгоре, от собственика, тя трябва да премине всички тези нива.

На всяко ниво задачата малко се бави и малко се модифицира и когато стига ниво на конкретното изпълнение, минава много време и смисъла на задачата леко се променя. Понякога леко се губи смисъла и направление на промяната която се изисква.

В малките фирми този проблем не съществува. Промяната, свързана с някаква нова стратегия, някакъв нов маркетингов похват може да стане много бързо - в рамките на няколко дни, най-много една седмица. Решението се взима от собственика, се обмисля и се свежда директно за изпълнение.

Малките фирми са много гъвкави. Каквото и да поискат да направят, те имат възможност да го направят бързо и да изпреварят целия пазар.

Затова има продукти и услуги, които големите фирми не произвеждат, защото не могат много бързо да се приспособят към изискванията на пазара. Или на тях не им е изгодно да направят малка бройка или да окажат еднократна услуга. Доколкото силата на малката фирма е в това, че тя може да работи точно в тази тясна ниша.

-------------------------------------------------------------------

По-подробно тази тема е разгледана в Семинара "Технология на продажбите на високо конкурентния пазар за малък и среден бизнес" »

Оксана Лалова

Автор на Успешни Бизнес Системи.
Експерт по системно развитие на бизнес.
Помагам на предприемачите да вкарат ред в маркетинга, продажбите и персонала.

Коментар