Интервю на Оксана Лалова за списание "Човешки ресурси". Юли 2017 г.


 

- Г-жо Лалова, вашата кариера започва от областта на човешките ресурси. Познавате добре пазара на труда, работодателите и тези, които търсят работа. Променило ли се е нещо на този пазар в последните години?

Мога да кажа, че пряко наблюдавам процеса на преминаване на българския трудов пазар в европейския през последните двадесет години.

Повече от десет години от своята кариера работих като експерт в областта на анализа и прогнозирането на трудовият пазар. Автор съм на ред методики в тази област, които се използват в службите по заетостта. Обучавах пазарни анализатори. Освен това, от много години работя с работодатели от различни области на бизнеса и наблюдавам как се променят техните изисквания към персонала.

Забелязвам, че общите характеристики и тенденции на европейския трудов пазар през последните години са характерни и за България. Работната сила става все по-мобилна и има по-голяма готовност да се премести в друго населено масто и дори в друга държава.

Работниците и служителите имат нагласата да придобиват допълнителна квалификация и умения, които не са получили по време на основното си обучение. С други думи, работната сила става по-гъвкава и има готовност да промени своите характеристики, за да отговаря на изискванията на работодателите.

От друга страна, за работодателите персоналът става все по-скъп ресурс, най-вече поради необходимостта да се поддържа конкурентно ниво на работната заплата и поради често ограничени финансови възможности за допълнително обучение на работното място. Това поражда предлагането на работни места, изискващи много разнообразни квалификации и опит от кандидатите.

Количество на работните места на пазара пряко зависят от цялата икономическа ситуация в страната. За да запазят своята конкурентоспособност, фирмите се стараят да оптимизират своите разходи и често, за съжаление, това води до по-малко свободни работни места.

Освен това, на трудовият пазар навлизат европейски фирми, които използват българска работна ръка, която е по-евтина за тях. Това дава по-добри възможности за работа на българите, най-вече за тези, които познават чужди езици, но конкуренцията за българските фирми, в това число и на трудовия пазар, става по-голяма.

- Какво търсят днес работодателите, кой е най-сериозният въпрос в комуникацията фирма – търсещи работа?

Комуникацията между работодателите и търсещите работа е само „върхът на айсберга“. Предлагам да погледнем нещата малко по-дълбоко.

В момента наблюдаваме парадоксална ситуация на пазара на труда: при наличието на много свободна работна ръка с различна квалификация, работодателите изпитват недостиг на подходящи служители и работници.

Всяка втора фирма, с които работя, посочва като един от най-големите проблеми на своя бизнес въпросите, свързани с персонала – трудно намиране на подходящи служители, неефективна работа на екипа, голямо текучество.

Както вече споменах, персоналът е скъп ресурс за бизнеса. И не само от финансова гледна точка. От работата на персонала зависи не само печалбата, но и самото съществуване на фирмата. Затова работодателите естествено се стараят да намалят рисковете от придобиването на неподходящ персонал. Това най-много е актуално за малките и средни фирми.

Опита ми показва, че желанието на работодателя да намали рисковете, често го води до две крайности. Или от кандидата за работа се изискват прекалено много опит и ред квалификации, които на практика никога няма да бъдат използвани в работата. Друга крайност е да се взимат на работа не напълно подходящи специалисти, но „познати“ на работодателя.

И двете крайности в повечето от случаите не осигуряват на фирмата подходящ персонал.

Професионалистите с висока квалификация имат по-голям избор както в страната, така и в чужбина, и често предпочитат по-перспективна и добре платена работа, която не винаги могат да осигурят работодателите от малки и средни фирми. А „познати“ специалисти не винаги добре се справят с работата.

Преди няколко години в един от нашите сайтове - „Портал Кариерист“ сме провели  проучване като сме питали работещите българи дали те са използвали връзки, когато са започвали настоящата си работа. Резултатите от проучванията бяха голяма изненада за мен. 49% от респондентите посочили, че си намерили настоящото работно място с малко или изцяло с връзки, като 18% твърдо казват, че не биха могли да започнат своята работа без връзки. Много се надявам, че от тогава нещата са се променили.

Да се върнем към вашия въпрос – Какво търсят днес работодателите?

Те често търсят „универсални“ служители и работници, които имат разнообразни квалификации, опит и умения. По-важният въпрос е, как фирмите биха могли да си осигуряват подходящ персонал, който максимално добре да отговаря на изискванията за работното място?

Решението е да се търсят хора с минимално необходими характеристики за конкретно работно място. След това наетия персонал да се включва в програма за адаптация и първоначално обучение на работно място, да се въвежда система за наставничеството.

Във всички големи фирми и организации съществуват подобни програми. Но и по-малките фирми могат сравнително лесно и без голям бюджет да организират собствена система за първоначално обучение на персонала. Ние сме помагали да се организират системи за наставничеството и програми за първоначално обучение в малки и средни фирми. Резултатите винаги са много добри – по-голяма ефективност на персонала, по-малко текучество и по-лесно намиране на нов персонал.

- Вашата кариера е непрекъснато във възходяща линия, какво е необходимо, за да успееш в наши дни? Вашата формула?

Всеки човек има собствено разбиране за успех. Познавам много успешни в различните области хора. Общото което ги обединява е „запаленост“ по това, с което се занимават. Аз не съм изключение.

Моята формула за успех е да намериш „своето“ дело - това, което вършиш с удоволствие и страст и да се развиваш като професионалист в тази област.

- Лесно ли ви беше да преминете от държавната работа към частния бизнес, какво ви провокира?

Това е интересен въпрос – как хората се превръщат от наемен работник в работодател.

Когато започвам работа със собственик на бизнес, винаги задавам един въпрос – Защо се занимавате с този бизнес? Повечето предприемачи, които познавам, имат собствен интересен път към бизнеса. Аз също имам собствена „история“.

Както може би, повечето собственици на бизнес, аз съм започвала бизнес няколко пъти – три, ако трябва да бъда точна. Докато стигна до консултантска фирма, имах опит в производството и ритейла. Първата ми фирма произвеждаше якета, а втората имаше два магазина за бельо и парфюмерия.

За мен „провокация“ по-скоро беше държавната работа. В един момент от живота си реших, че собствен бизнес спира моето развитие и не ми дава възможност да израствам като специалист. Тогава взех решение да опитам да кандидатствам за работа като експерт в служба по заетостта. Бях страшно притеснена не само за своята квалификация, а и за българския език, който към онзи момент говорих само от три години. За моята изненада, спечелих трудния конкурс.

Работата като пазарен анализатор и прес аташе в службите по заетостта беше голяма школа за мен. Аз имах възможността да общувам с истински професионалисти и да помагам на стотици работодатели от различни видове бизнес.

Преди девет години отново неочаквано се върнах към бизнеса. Трябваше да замина извън страната за няколко месеца и нямаше как да си запазя работа. Реших да поема риска и да напусна.

Ако си спомняте, 2008-2009 години бяха годините на голяма криза и наистина доста рискувах. В същото време, кризата ми даде шанс да започна нов бизнес. Моите познания в систематизацията на бизнес, маркетинг и увеличаване на продажбите се оказаха търсени първо от моите познати предприемачи, а после и от други клиенти.

- Бихте ли представили вашата фирма?

„Евро Адвайзър“ ЕООД помага на фирмите от малък и среден бизнес да увеличават своите продажби чрез систематизацията и оптимизацията на основните бизнес процеси.

Фокусирани сме върху основните бизнес системи, пряко участващи в генерирането на печалба в бизнеса – система за привличане на клиенти, система за продажби, система за работа с клиентска база.

Ние пряко работим със собственици и ръководители на бизнес, като ги консултираме, обучаваме, информираме и предоставяме услуги. Основните резултати на нашата работа са увеличаване на оборота на бизнеса и по-ефективна работа на персонала.

- По какви проекти работите в момента?

В момента ние провеждаме индивидуална работа по няколко проекта на нашите клиенти от различните отрасли на бизнес. В зависимост от потребностите им, ние решаваме различни задачи във всяка една фирма – увеличаваме продажбите на фирма за производство на сладкарски изделия, подготвяме програма за първоначално обучение на търговски персонал във фирма управляваща три магазина, въвеждаме система за автоматично намиране на клиенти чрез интернет за услугите на друг наш клиент и др.

Освен това ние продължаваме да развиваме нашите обучителни проекти, провеждаме тренинги и уебинари. В момента подготвяме нова 2-месечна онлайн програма за собствениците и ръководителите на бизнес „Бизнес като система“, която ще стартира през есентта.
Поддържаме нашият онлайн портал за настоящи и бъдещи предприемачи - „Планета Бизнес“. Пишем статии, планираме нови книги.

- Вие сте автор на книги, статии, коя е темата, по която работите най-много?

Основната цел на моята работа е да помогна на фирмите от малък и среден бизнес да бъдат успешни, като да получават по-голяма печалба и да имат по-стабилен бизнес. Аз разглеждам бизнеса като цялостен организъм, всяка от частите на който работи за общия успех. Моята рецепта е систематизацията на  бизнес, т.е. „подреждане“ на основните процеси, участващи в генерирането на печалба – маркетинг, продажби, работа с клиенти, персонал. Започваме от това, че намираме най-ефективните стратегии и техники във всяка една система и след това ги въвеждаме. Това прави бизнеса по-стабилен и освобождава времето на ръководителите и на собственика на бизнес.

Това са основните теми за които пиша – изграждане на система за привличане на клиенти, система за продажби, работа с настоящи клиенти, персонал. Най-любимата ми тема е систематизацията и оптимизацията на бизнеса – как да го накараме да работи като по часовник.

- С  какви хора обичате да работите?

Харесва ми да работя с хората, които обичат това, с което се занимават. Точно те винаги са най-добрите и успешни професионалисти.

За щастие в бизнеса и в живота срещам много отдадени на своята работа хора. Аз много ги ценя и се старая да се уча от всеки от тях. Аз им помагам със своите знания, а те, на своя ред, ми помагат да ставам по-добър професионалист.

- Какво правите най-често в свободното си време?

За съжаление, свободното време е голям „лукс“ за всеки предприемач. Опитвам се да планирам своят график така, че да ми остава време за семейството, пътуванията, книгите и тениса.

- Няколко думи за себе си – какво и къде сте завършили, работа, дом, семейство, хоби

Завършила съм Латвийски Университет, факултет „Мениджмънт и икономическа информатика“, магистър съм по икономика и математика, експерт по бизнес системи. Имам квалификация и опит на организатор връзки с обществеността, квалификация на счетоводител. Преминала съм ред обучения по маркетинг, в това число на световните експерти Дан Кенеди и Джей Абрахам. Продължавам да се обучавам, за да поддържам своята квалификация.

Живея в Пловдив, но много пътувам – както в страната, така и в цяла Европа. Понякога се случва да работя с някой клиент или да водя онлайн тренинг, намирайки се на хиляди километри от България.

Имам чудесно семейство - съпруг и син, които ме подкрепят.

Повече информация за мен можете да видите в сайта ми https://BiznesSistemi.com