Как да разбирате, какви важни задачи за бизнеса си трябва да вършите всеки ден?

Контрол и отговорност, Време и развитие на собственика

Познато ли ви е състоянието, когато по цял ден се въртите, вършите хиляди задачи, а като погледнете един-два месеца назад, виждате, че не сте доближили своите цели с нито стъпка? Нито вашият бизнес е станал по-печеливш, нито живота като цяло е станал по-успешен? Искам малко да ви помогна да познавате задачите, които наистина са важни за вашия бизнес и да бъдете доста по-сигурни, когато в края на деня се питате, дали сте доближили своите мечти с поне още една малка стъпчица.