Покачваме доверие на клиентите: Гаранция на стандарт

Бизнес модел и уникалност, Клиенти

Бихте могли да предложите на своите клиенти гаранция на стандарт. За да разберете какъв е смисъла на този вид гаранции ще ви дам примера с една голяма фирма. Прилагането на гаранцията на стандарт в малка фирма става по същия начин.