Систематизация на маркетинг

Всяка система, която правите в бизнеса, каквато и да било тя, се прави с цел да спестите своето време. Когато имате система за работа по привличането на клиенти, няма да се чудите - сега какво трябва да направя, после какво трябва да направя ... Тази реклама как да направя, тя дали ще работи, колко пари да платя, дали ще дойдат клиенти след тази акция, дали няма да дойдат...

Системата ви спестява излишните притеснения и хаотични действия, защото всички важни неща са ви описани в шаблони, чеклистове, постъпкови планове, скриптове и регламенти.

Когато процесът за привличането на клиенти ви е систематизиран, вече не се налага задължително вие лично да участвате във всички действия и всеки път да започвате от самото начало.

Представете си момента, когато един самолет се подготвя да излети. Пилотите имат различни чеклистове за различните процедури, които трябва да направят. За да излети самолетът, всички действия се правят и се проверяват по чеклистове: първото - направено, второто - включено, третото - пуснато, десетото - изключено и т.н.

По същия начин всичко, което правите в бизнеса си може да бъде систематизирано, като някои от най-разпространените действия и процедури да бъдат записани в шаблони и чеклистове. Вие трябва да се стремите да имате, колкото може повече, такива систематизирани рутинни операции.

Когато нямате систематизация и съответния контрол в маркетинга, можете да изпаднете в ситуацията, когато, например, казвате на своя служител: „Аз преди една седмица ти поръчах да пуснеш една реклама, какво стана?”, а той да ви отвърне: „Аз още преди три дни открих, че не мога да пусна тази реклама, защото Пешо не е направил банер, той си е забравил.“, а Пешо да ви обясни: “Аз не разбрах, че това е моя задача. А дори и да съм разбрал, не знам как да го направя?” и т.н.

След като все пак с голям зор пуснете рекламата, започват други грижи, вие забравяте да следите дали изобщо идват някакви клиенти от тази реклама. Може би няма никакви лидове и никакви продажби, а вие продължавате, продължавате да плащате тази реклама, да си източвате парите.

Такава ситуация няма да се случва, ако си направите точни процедури, какво трябва да правите стъпка по стъпка във всяка една ситуация - първо, второ, трето, десето и по какъв начин целият процес ще бъде контролиран. Колкото по-точни процедури имате, толкова по-малко време ще ви отнемат различните действия и толкова по-малко безсмислени действия ще вършете.

Това касае не само маркетинга, не само привличането на клиенти, систематизацията е важна за абсолютни всичките ви дейности в бизнеса.

Успех!

Оксана Лалова

Квалифициран бизнес анализатор, експерт в областта на системно развитие на бизнес.

Мислите, че този материал ще бъде интересен на вашите приятели? Споделете го!

Коментар