3+1 основни бизнес системи

За да изградите успешен бизнес, вие трябва да разбирате как функционира вашият бизнес като цяло. Във всеки бизнес, в това число и във вашия, съществуват четири основни процеса, от които три пряко влияят върху печалба от вашия бизнес.

Преди да разгледаме основните бизнес процеси, ще спомена за двустъпковите продажби.

Двустъпкови продажби

Системата на двустъпковите продажби в момента е най-ефективната система, с която можете да правите продажби с гарантиран резултат - да правите гарантирани продажби.

Основата на тази система е, че първоначално предлагаме на клиента някакъв много евтин или безплатен продукт, или услуга. С това правим първата конверсия. Потенциалният клиент ни става реален, ако правим продажба, или „почти реален”, ако му предаваме нещо безплатно (безплатните неща работят по-добре).

След тази първа стъпка, първата конверсия, клиентът влиза в клиентската ни база и ние продължаваме да работим с този клиент по начин, по който го стимулираме да прави повторни покупки при нас – да купува все повече, и повече, и повече.

Това е основата на двустъпковите продажби: привличане на клиента, първата продажба или предаване на безплатен или евтин продукт и от там нататък работа по стимулиране на повторните продажби.

Системата на двустъпковите продажби има гарантиран резултат, защото всички действия, които вършим, са предварително проверени на практика тествани и дават гарантиран ефект от своето изпълнение.

Четири основни бизнес процеса (3+1)

Първият основен бизнес процес е процесът на привличане на клиенти.

Този процес се занимава с привличането на потенциални клиенти към вашия бизнес, с маркетинг. Основната му цел е да ви осигури стабилен поток от потенциални клиенти.

Вторият процес е процесът на продажбите.

Тук се прави първата продажба и основната конверсия – превръщане на потенциален клиент в реален. Основната цел на този процес е да се направи първата продажба на клиент, привлечен от системата за привличане на клиенти.

Третият основен бизнес процес е обслужването на клиенти.

Тук не става дума за обслужване в смисъл на предоставяне на услуги, които сме продали, а за работа с настоящите ни клиенти, с тези, които са направили най-малко една покупка при нас. В този процес ние стимулираме повторните продажби, като работим с клиентска база.

Основната цел на този бизнес процес е да направим колкото може повече последващи продажби на всеки клиент и по този начин да генерираме максимална печалба за своя бизнес.

Четвъртият бизнес процес е процесът на производството на продукти и услуги.

Защо разделям основните бизнес процеси на (3+1)? Защото първите три процеса са първични и изграждането на тези три системи във всеки бизнес става по общи правила. В същото време, вие можете сами да произвеждате продуктите или услугите, които продавате, а може да бъдете и посредници – да продавате чужди продукти и услуги.

Четвъртият бизнес процес е вторичен. Вие винаги можете да намерите някакви продукти или услуги, които да продавате, стига да знаете как да привлечете клиенти и имате изградена система за това, как да продавате на привлечените клиенти и как след това да правите повторните продажби. Вече продуктът и услугата са вторични.

Оксана Лалова

Квалифициран бизнес анализатор, експерт в областта на системно развитие на бизнес.

Мислите, че този материал ще бъде интересен на вашите приятели? Споделете го!

Коментар