1. НАМЕРИ СВОЕТО
МЯСТО НА ПАЗАРА
2. АКТИВИРАЙ
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖБИТЕ
3. ПОДРЕДИ
СВОЯ БИЗНЕС
4. ДАЙ ТЛАСЪК
КЪМ ВЪРХА
 

Дайте тласък за активно развитие на вашия бизнес и на вас като предприемач

Както и останалите три нива на Успешни Бизнес Системи, това ниво е условно, защото вие развивате своят бизнес и себе си като предприемач и човек непрекъснато, от момента когато сте станали собственик на бизнес.

Колкото по-добре разбирате накъде изграждате своят бизнес, толкова повече правилни решения ще взимате.

За какво съществува вашият бизнес?

Без съмнение, вашият бизнес ви позволява да осъществявате своите мечти. Вие се развивате като личност, държите в ръцете живота си и си позволявате да имате такъв начин на живот, който искате. В идеалния вариант.

Реалността, обаче, показва, че за да можем да получим всичко, което очакваме от бизнеса за себе си и своят живот, бизнеса трябва да ни носи печалба.

Странно е да чуя от някой предприемач, че той е направил бизнеса си с цел да удовлетворява потребностите на своите клиенти. Т.е. дори да не получава никаква печалба и да работи на загуба, целта е постигната и бизнесът може да се смята за успешен? Това, без съмнение, важи за благотворителните организации. Но за останалите 99% от фирмите може би има някакви други цели, изпълнението на които прави бизнеса успешен?

Да бъдем реалисти. Основната цел на всяко комерческо предприятие е да дава стабилна печалба на своя собственик, по възможност – с тенденция тази печалба непрекъснато да расте. Когато има печалба – бизнесът е успешен, няма печалба – бизнесът е губещ.

Затова има три основни глобални задачи, които трябва да решава вашият бизнес, за да постига целта си и да бъде успешен.

Първата задача е да носи печалба на вас като на собственик на бизнес

Вашият бизнес не е благотворителна организация, не е обществена организация с идеална цел. Вие сте направили своя бизнес с цел да ви донесе печалба, за да можете да се изхранвате, да можете да получавате достатъчно доходи за себе си и своето семейство. И да реализирате своите мечти.

Втората задача на бизнеса ви е запазване на своето съществуване

Вие трябва да полагате усилия да запазите своя бизнес да работи за вас успешно години наред или да го изградите до такова ниво, че да можете да го продадете (ако поискате, разбира се).

Вашият бизнес трябва да бъде добре функциониращ, систематизиран и успешен така, че ако поискате, да можете във всеки един момент да му вземете добра цена. Или да оставите добре работещ бизнес на своите наследници.

Третата задача е вашият бизнес да расте

Ако имате примерно един магазин, това не е само дребен бизнес, това по-скоро е началният етап на бизнеса, който още трябва да расте. Съществуват два основни начина, по които бизнесът може да израства (да се мащабира).

Първият начин е да разширява съществуващ модел. В случая с магазина, това е да се направи още един магазин и още един, и още един - да се направи верига от магазини.

Вторият начин е да включвате допълнителни и нови направления на дейността. Например, ако продавате физически продукти, да започнете да предлагате и услуги, ако се занимавате с продажби на дребно, да започнете да продавате и на едро и т.н. В този случай вашият бизнес расте в друга насока – добавя нови направления на дейността.

Когато работите върху своя бизнес, когато мислите за своя бизнес, моля не изпускайте от погледа тези три основни задачи, работещи за основната цел на вашия бизнес – печалбата, заради която в същност сте станали предприемач. Иначе нямате големи шансове за успех.

Дисциплина

Не забравяйте, че дори и най-перфектните стратегии и планове не струват нищо, ако не ги реализирате на практика.

Пожелавам ви успешен бизнес!

Откъде да започнете?

  • Мащабирайте бизнеса си
  • Станете професионален предприемач
  • Развивайте себе си като личност
  • Правете бизнес с удоволствие