Индивидуални бизнес програмиза развитие на бизнес

Индивидуална бизнес програма е възможност да изкачите бизнеса си на по-високо ниво, като направите важни промени в своята фирма. Всяка програма цели постигането на конкретни резултати във вид на повече печалба, по-ефективна и по-бърза работа, повече клиенти. Ако сте готови няколко месеца лично да работите активно върху бизнеса си, то тази възможност е точно за вас.

Индивидуална бизнес програма

ВКАРАЙ РЕД В СВОЯ БИЗНЕС!

Хаосът в бизнеса не е само неподредените бюра и купчини стока в склада. Хаосът е когато не знаете какво наистина става във вашия бизнес и как да получавате резултати, които заслужавате след всичките си усилия.

Може би отдавна сте искали да засилите своя маркетинг, да накарате всеки клиент да купува повече и да се връща към вас, а не да бяга към вашите конкуренти. Или проблемите ви са от друго естество - вашите служители не работят така, както очаквате, а вашето време все повече и повече започва да завладява рутината на честите работни проблеми?

Сигурна съм, че сте чели доста бизнес книги, вероятно сте преминали някои тренинги и обучения и дори имате определени бизнес резултати, но продължавате да се питате "Как да използвам всичко това в своя бизнес за да получавам реални резултати?". Може би точно в момента вие се затруднявате да решите конкретна бизнес задача, например, да проведете успешна акция, да измислите продукти за покачване на среден чек или да напишете инструкция за своя персонал.

Но най-сериозния ви въпрос, вероятно е "Как да развивам своя бизнес за да получавам достатъчно печалба?"

Истината е, че вашето силно желание и мотивация да направите промени в бизнеса си нищо не значат, ако не правите на практика това, което трябва.

Предлагам ви своята помощ.

Какво представлява индивидуална бизнес програма?

Това е начин за съвместната ни работа върху вашия бизнес. Аз ще ви помогна стъпка по стъпка да изграждате добре работещ бизнес, като избирате верни стратеги и решавате актуални за вас бизнес задачи.

Като основа за вашата индивидуална бизнес програма, вие можете да изберете Програма "Бизнес генератор" или Програма "Бизнес като система" или да определите напълно различен собствен план за развитие на бизнес.

Още по време на първата ни среща аз ще ви помогна да направите своя индивидуален план за развитие на бизнес и ще ви подкрепям на всяка стъпка по неговото реализиране - с инструменти, насоки и методики.

След това ние в рамките на няколко месеца провеждаме онлайн срещи (вижте, защо предпочитам да се срещаме онлайн), аз ви давам необходимите насоки, информация и инструменти за решаване на задачите от вашия план за развитие на бизнес. Освен това, през цялото време внимателно ще следя вашия успех, ще давам конкретни задания и ще коригирам грешки. Ако бизнеса ви се намира в София или Пловдив, можем да проведем една от първите ни срещи на място във вашата фирма.

За да систематизирате своя бизнес и да получите конкретни бизнес резултати, по време на вашата индивидуална програма ще работим върху основните бизнес системи, пряко влияещи върху вашата печалба.

Върху какви бизнес системи работим по време на бизнес програма?

Както всеки собственик на бизнес е уникален, така и всеки бизнес е уникален и се развива по своя уникален път.

Но всеки бизнес има определени стандартни системи, които му позволяват да функционира и да дава печалба. Върху тези основни бизнес системи ние работим по време на индивидуалната бизнес програма.

 • система за привличане на клиенти
 • система за продажби
 • система за работа с клиенти за стимулиране на последващите продажби
 • система за управление и контрол на персонала

Започваме от това, което е най-актуално за вашата фирма в момента и влиза във вашият план за развитие на бизнес, за да можем максимално бързо да получим конкретен резултат. Най-актуалните задачи, които трябва да решим по време на съвместната ни работа, определяме още по време на първата ни среща.

Бизнес програма на Оксана Лалова

Оксана Лалова

Експерт по системно
развитие на бизнес

Какви методики използвам по време на работа по индивидуална бизнес програма?

В своята работа използвам както класическите световни методики за развитие и управление на бизнес, така и собствени авторски методики.

Основата за системно управление и развитие на бизнес, която прилагам, са методиките на системния бизнес анализ, в т.ч. на архитектура и модернизация на бизнес процеси. Върху тези методики, както и върху собствени разработки, е изградена моята Програма "Бизнес като система".

За методиките за покачване на входящ поток от клиенти и изграждане на система за привличане на клиенти, можете повече да прочетете в моята книга "Машина за клиенти". За стратегиите за увеличаване на оборота и системата за продажби - в книгата "Машина за продажби". Всичко това е част от моята Програма "Бизнес Генератор".

Внимание: По време на програмата ще ви се налага активно да работите върху своя бизнес

Това е момента на истината :) Определено не съм от бизнес тренорите, които активно мотивират и обещават лесни резултати.

Аз ще ви покажа работещи бизнес стратегии, които доказано имат успех при моите клиенти, и ще бъда до вас, за да ви насърчавам на всяка стъпка. Ще ви дам конкретни инструменти, вие ще получите достъп към уебинари, тренинги, чек листове и методики. Но само от вас зависи колко бързо ще получите добър резултат.

Колко активно трябва да работите по време на програмата?

Представете си боксьора, който иска да спечели важно за него състезание. Колко ще му се налага да работи? Как ще го натоварва треньора?

В бизнеса е същото - резултатите зависят от стратегията, която ви предлага бизнес треньорът и усилията, които полагате вие.

Ако просто ви трябва резултат, който да получите на готово, купувайте готови решения за вашия бизнес, а не изграждайте бизнес самостоятелно. Това също е вариант.

Подходящи ли сте за участие в индивидуална бизнес програма?

Моите изисквания към вас:

 • Вие трябва да бъдете собственик на бизнеса
 • Вашият бизнес трябва реално да работи повече от една година
 • Вашият бизнес не трябва да работи на загуба
 • Трябва да сте насочени към резултат и да сте готови да направите промени в бизнеса си
 • Трябва да разполагате с достатъчно време за да работите лично по своите задачи в програмата и/или да имате други хора (служители), на които да възлагате тези задачи за изпълнение

Ако не отговаряте на всичките изисквания за включване в индивидуална програма, вие все пак имате шанс да работите с мен по индивидуална програма, ако вече сте участвали или участвате в някой от моите тренинги или програми или вече сме работили заедно върху вашият бизнес.

Индивидуални бизнес програми

Програма
Бизнес развитие

900.00 лв. / 3 месеца
1500.00 лв. / 6 месеца

 • Стратегическа среща за определяне на вашия индивидуален план за развитие на бизнес и решаване на актуални бизнес задачи
 • 1 онлайн среща на месец с продължителност 90 минути за определяне на конкретни задачи и статегии за месеца
 • 1 онлайн среща на месец с продължителност 60 минути за мониторинг на постигнатите резултати
 • Достъп до Библиотека на Бизнес Системи
 • Достъп до VIP материали на Библиотеката на Бизнес Системи
 • Достъп до затворена група във Фейсбук

Индивидуална работа по
Програма Бизнес Генератор

1200.00 лв. / 3 месеца
2100.00 лв. / 6 месеца

 • Стратегическа среща за определяне на вашия индивидуален план за развитие на бизнес и решаване на актуални бизнес задачи
 • Участие във VIP група на текущия поток на "Бизнес Генератор" или достъп към материалите на предишния поток от Програмата
 • 1 онлайн среща на месец с продължителност 90 минути за определяне на конкретни задачи и статегии за месеца
 • 1 онлайн среща на месец с продължителност 60 минути за мониторинг на постигнатите резултати
 • Достъп до Библиотека на Бизнес Системи
 • Достъп до VIP материали на Библиотеката на Бизнес Системи
 • Достъп до затворена група във Фейсбук

Индивидуална работа по
Програма Бизнес като система

1300.00 лв. / 3 месеца
2400.00 лв. / 6 месеца

 • Стратегическа среща за определяне на вашия индивидуален план за развитие на бизнес и решаване на актуални бизнес задачи
 • Участие във VIP група на текущия поток на "Бизнес като система" или достъп към материалите на предишния поток от Програмата
 • 1 онлайн среща на месец с продължителност 90 минути за определяне на конкретни задачи и статегии за месеца
 • 1 онлайн среща на месец с продължителност 60 минути за мониторинг на постигнатите резултати
 • Достъп до Библиотека на Бизнес Системи
 • Достъп до VIP материали на Библиотеката на Бизнес Системи
 • Достъп до затворена група във Фейсбук

Как да участвате в индивидуална бизнес програма?

 • 1Изпратете запитване за включване в индивидуална бизнес програма, като използвате формата по-долу
 • 2Попълнете анкета, за да се запозная по-добре с вашия бизнес. След като прочета вашата анкета, в рамките на няколко дни ще се свържа с вас.
 • 3Ако сте подходящи за участие в индивидуална програма и мога да ви бъда полезна, ние провеждаме предварителен разговор по Скайпа или по телефона. По време на разговора ние определяме вашите потребности, цели и задачи, които искате да решите по време на работа в индивидуална програма. Вие получавате отговори на своите въпроси. Аз ви предлагам ориентировъчна индивидуална програма, която най-добре ще отговаря на вашите цели и актуални бизнес задачи.
 • 4Преминаваме към работа по вашата индивидуална бизнес програма
 • 5Успех!

Запитване за включване в индивидуална бизнес програма