изготвяне набизнес план

Изработка на професионален бизнес план за представяне пред финансираща институция и инвеститор или за вътрешно използване във фирмата.

Изготвяне на бизнес план

Цена на услугата: от 900,00 лв., в зависимост от обема на работа
Срокове: от 2 седмици, индивидуално

Бизнес планът е документ, който представя развитието на вашия бизнес в близките няколко години и обосновава икономическата целесъобразност на реализирането на конкретна бизнес идея, бизнес модел или нови начини на работа на фирмата.

Бизнес планът е основен документ, който трябва да представите, когато търсите външно финансиране за своя бизнес, например чрез кредит от банка или партньорство с външен инвеститор. Основната цел на бизнес плана е да покаже нагледно как инвестицията ще бъде усвоена във вашата фирма и какви финансови резултати във вид на печалба планирате да получите.

При изработката на бизнес плана ние изцяло се съобразяваме с изискванията към бизнес плана, които имат финансовите институции пред които кандидатствате и вашите изисквания, които уточняваме предварително.

От какво зависи цената на изработката на бизнес план

Цената, както и срокове за изготвяне, зависят от обема на проучванията, сложността на анализа и планиране, които трябва да направим, от детайлизацията на информацията, както и от обема и сложността на финансовите документи, които влизат в пакета. Върху цената влияе и наличието на предоставените от вас готови текстове, проучвания и информация за вътрешна и външна среда.

Какво получавате

Вие получавате напълно готов документ в електронен и, по желание, хартиен вид. Бизнес плана е укомплектован с всички необходими приложения, описани в договора.

Кой изготвя бизнес плана

Бизнес планът се изработва под ръководството и с участието на експерт бизнес анализатор Оксана Лалова и, при необходимост, на експерт счетоводител с дългогодишен опит, както и на членовете на екипа на "Евро Адвайзър" ЕООД. При необходимост към разработката на документа се привличат външни експерти.

Гаранции

Нашите отговорности и гаранции са посочени в договора за изработка на бизнес план, който сключваме с вас. Изработеният от нас бизнес план ще отговаря на изискванията към този документ от страна на финансиращата институция и/или на вашите изисквания, посочени в договора.

Ако на последващ етап се открие някакво несъответствие с изискванията (например, в банката поискат някакво уточнение на показател в бизнес плана), ние ще внесем поправки в документа.

Нашия начин на работа

Нашите експерти работят и живеят в различните градове на България и Европа. Това позволява на "Евро Адвайзър" ЕООД да сътрудничи с най-добрите професионалисти. Затова нашите клиенти общуват с нас основно чрез интернет - чрез Skype, Zoom, електронната и дори обикновенната поща. В случай, ако се налага (и е възможно) да имаме лична среща, можем да го направим в Пловдив или София.

Как се процедира при изготвянето на бизнес план?

  • 1Попълнете запитване за изготвяне на бизнес план, като използвате формата по-долу.
  • 2Ние се свързваме с вас по телефона и провеждаме предварителен разговор, по време на който определяме вашите потребности, изисквания към бизнес плана, обема на работа и ориентировъчни срокове. Вие получавате отговори на своите въпроси. Ние ви предлагаме конкретна цена на услугата.
  • 3Сключваме договор за изработка на бизнес план. Договора ви изпращаме по куриер или (ако е възможно) предаваме по време на лична среща в Пловдив или София.
  • 4Вие ни предоставяте информация, данни, текстове и др., които са необходими за изготвянето на бизнес плана и са уточнени в приложението към договора.
  • 5Ние изготвяме бизнес план, като поддържаме връзка с вас за уточняване на необходимата информация.
  • 6Представяме ви готов бизнес план и, при необходимост, внасяме поправки.
  • 7ПРЕДАВАМЕ ВИ ГОТОВ БИЗНЕС ПЛАН в електронен и хартиен вид чрез куриер или (ако е възможно) лично в Пловдив или София.
  • 8Вие използвате бизнес плана по предназначение.
  • 9Успех!

Изпратете запитване за изготвяне на бизнес план


Моля, посочете за какво ще използвате този бизнес план и каква дейност ще реализирате. Например, за да кандидатствате за кредит пред банката за откриване на нов магазин за бяла техника или за да търсите инвеститор за да внесете оборудване за цех за производство на полиетиленови торбички. Ако ще кандидатствате за финансиране, уточнете пред коя точно финансова институция, защото различните банки и програми имат различни изисквания към бизнес плана.

Често задавани въпроси

Банката, пред която кандидатствам, няма никакви специални изисквания към бизнес плана. Не съм сигурен какъв бизнес план ми трябва. Как можете да ми помогнете?

В случай, ако нямате изисквания от финансиращата институция и не можете самостоятелно да се ориентирате какво трябва да съдържа вашият бизнес план, ние ви препоръчваме да се подготви стандартен класически бизнес план. При изработката на документа ние прилагаме нашия опит и знания, за да го направим максимално подходящ за вашата ситуация. Подробности уточняваме по време на предварителния разговор.

Не мога да преценя какви финансови данни да включа в бизнес плана, дори не съм много сигурен дали ще имам достатъчно печалба. Какво да правя?

Най-добрия начин да направите комплексна финансова оценка на своя бъдещ бизнес проект е да изготвите финансов модел на проекта. Можете да го направите самостоятелно или с нашата помощ.

Ще ми направите ли друг бизнес план, ако в банката няма да ме одобрят за финансиране?

Бизнес планът, който разработваме за вас, отговаря на изискванията към този документ, които са посочени или се прилагат към договора, който сключваме с вас. Когато кандидатствате за финансиране пред някаква институция, тя обикновенно има определени изисквания към бизнес плана, който трябва да представите. Ние спазваме тези изисквания когато подготвяме за вас бизнес план (вие ги прилагате към договора). Ако по някаква причина някое от изискванията не е спазено напълно, ние безплатно ще внесем поправки в документа и на по-следващ етап.

Нашите отговорности са да спазим изискванията към документа, който подготвяме, но ние в никакъв случай не можем да ви гарантираме, че ще получите финансиране от институцията пред която кандидаствате. Разбирате, че дори и най-префектно изготвения бизнес план не е гаранция за това, че ще ви одобрят за финансиране.

Ние можем да ви направим друг бизнес план, с други изисквания, за кандидатсване за финансиране пред друга институция. Цената на изработката на нов документ или коригиране на вече изготвен бизнес план определяме допълнително.

Аз искам да стартирам бизнес, но не съм се определил с идеята. Ще ми направите ли бизнес план за моят нов бизнес?

Бизнес планът само формализира (описва) вашият бизнес или ново направление в бизнеса и планира / прогнозира неговото развитие в близките 1-5 години. Ние можем само да формализираме вашата идея, но не и да я измислим.

Най-напред вие трябва да се определите със своите продукти, клиенти, персонала, маркетинга, система за продажбите, очаквани приходи от дейността и изобщо бизнес модела. Само след като сте напълно готови с това, ние можем да ви помогнем да формализирате, т.е. да опишете своята идея в бизнес плана.

Ако се затруднявате да го направите самостоятелно, ние с удоволствие ще ви помогнем - заповядайте на нашите консултации.

Можете ли да направите бизнес план не за външно финансиране, а за вътрешна употреба в нашата фирма?

Да. Можем да ви изготвим бизнес план, който да ви помага да решавате различни бизнес задачи. Например, да проверите как ще се отразяват върху печалбата някакви промени във фирмата, да планирате паричен поток, да видите кога ще се връщат инвестиции и много друго.

Напишете ни във формата по-горе какви задачи трябва да решава бизнес планът и ние ще ви кажем с какво можем да ви помогнем.

Аз съм студент и ми трябва разработка на бизнес план за реферат / курсова / дипламна работа. Ще ми го направите ли?

Не, но ви благодарим, че ни питате за това. Колкото повече на пазара на труда излизат "специалисти", които не полагат усилия да станат професионалисти, толкова по-малка конкуренция имат експертите като нас. :) Успех!

 

Не сте намерили отговор на вашия въпрос?

Попълнете формата по-горе и ние ще се свържем с вас за да отговорим на вашите въпроси.