изготвяне нафинансов модел на бизнес проект

Изработка на финансов модел и финансов план за търсене на инвестиции, подготовка на финансова част на бизнес план или за вътрешно планиране във фирмата.

Изготвяне на финансов модел

Цена на услугата: от 900,00 лв.
Срокове: от 1 седмици

Финансов модел позволява да се направи комплексна финансова оценка на нов бизнес проект или работещ бизнес.

Гъвкав финансов модел е инструмент с много голям обхват на възможностите в областта на бизнес планиране и моделиране, които се използват в зависимост от вашите потребности и спецификата на бизнеса.

Финансовия модел е "инструмент на собственика", който позволява на предварителен етап да се определи инвестиционна привлекателност на проекта и да се избере най-удачна стратегия за постигане на вашите финансови цели и задачи. Моделът позволява да се направят както различни финансови планове, така и прогнози за развитие - например, песимистична, вероятна и оптимистична.

Финансовия модел, например, позволява да се определи потенциална инвестиционна привлекателност на нов бизнес, да се направи оценка на влияние на различни дейности във фирмата върху финансовия успех, да се изчисли потенциален размер на печалбата, размер на необходимо инвестиционно и оборотно финансиране и много друго. С помощта на финансовия модел лесно се подготвя финансова част на бизнес план.

Действащ бизнес най-често използва финансови модели за целите на финансово планиране, оценка на промени и нови дейности във фирмата, прогнозиране на потенциален недостиг на оборотните средства, очаквани печалби и загуби и много друго.

Изработката на финансов модел на бизнес проект е важна първа стъпка в процеса на изготвянето на бизнес план.

Какво получавате

Вие получавате документ във вид на свързани електронни таблици. Методики на изчисляване и отразяване на финансови показатели отговарят на счетоводстводни стандарти. Финансовия модел включва както изчисляване на основни показатели за финансова ефективност на проекта, така и счетоводни отчети.

Моделът може да включва различни таблици и показатели, в зависимост от вашите цели и потребности, описани в договора.

Готов финансов модел е попълнен с всички необходими данни, които са проверени на коректност, съответствие и непротиворечивост, и съдържа напълно готови формирани финансови отчети.

Финансовия модел е гъвкав и позволява да го използвате самостоятелно за да видите влияние на различни показатели върху финансовия резултат. Например, как промяна на цената на продукт с 1 лв. се отразява върху срока за излизане на печалба на целия проект или как ще се отрази върху размера на необходимото първоначално финансиране, ако няма да спазите плана на продажбите. И много друго.

Финансовия модел съдържа необходимите опътвания, позволяващи да го използвате самостоятелно. Получавате и един месец поддръжка, по время на която отговаряме на вашите въпроси.

Кой изготвя финансовия модел

Финансовия модел се изработва под ръководството и с участието на експерт бизнес анализатор Оксана Лалова и, при необходимост, на експерт счетоводител с дългогодишен опит, както и на членовете на екипа на "Евро Адвайзър" ЕООД и външни експерти.

Нашия начин на работа

Нашите експерти работят и живеят в различните градове на България и Европа. Това позволява на "Евро Адвайзър" ЕООД да сътрудничи с най-добрите професионалисти. Затова нашите клиенти общуват с нас основно чрез интернет - чрез Skype, Zoom, електронната и дори обикновенната поща. В случай, ако се налага (и е възможно) да имаме лична среща, можем да го направим в Пловдив или София.

Как се процедира при изготвянето на финансов модел?

  • 1Попълнете запитване за изготвяне на финансов модел, като използвате формата по-долу.
  • 2Ние се свързваме с вас по телефона и провеждаме предварителен разговор, по време на който получаваме по-подробна информация за вашия проект, определяме вашите потребности, обема на работа и ориентировъчни срокове. Вие получавате отговори на своите въпроси. След разговора ние ви предлагаме конкретна цена на услугата.
  • 3Сключваме договор за изработка на финансов модел. Договора ви изпращаме по куриер или (ако е възможно) предаваме по време на лична среща в Пловдив или София.
  • 4Вие ни предоставяте информация и данни, които са необходими за изготвянето на финансов модел, като попълвате "Въпросник за събиране на изходна информация".
  • 5Ние изготвяме финансов модел, като поддържаме връзка с вас за уточняване на необходимата информация.
  • 6Представяме ви готов финансов модел и, при необходимост, внасяме поправки.
  • 7ПРЕДАВАМЕ ВИ ГОТОВ ФИНАНСОВ МОДЕЛ, попълнен с прогнозен финансов план на вашия проект, в електронен вид.
  • 8Вие използвате финансов модел по предназначение. В случай, ако подготовката на финансов модел влиза в нашата услуга по изготвянето на бизнес план, ние продължаваме работа по бизнес плана.
  • 9Получавате нашата поддръжка по използването на финансовия модел в рамките на 1 месец.
  • 10Успех!

Изпратете запитване за изготвяне на финансов модел на бизнес проект


Моля, опишете с няколко думи какъв е вашият (бъдещ) бизнес проект, който ще отразява финансовия модел.

Често задавани въпроси

Какви данни и информация трябва да ви предоставя за да изготвите финансов модел?

Най-напред, ние трябва да знаем за какъв проект ще изготвяме финансов модел. Затова ще ви поискаме информация за вашия (бъдещ) бизнес и за вашия бизнес модел. Освен това, ще трябва да ни предоставите ред финансови данни и информация касаеща начина на работа по проекта.

Основната част на тези данни и информация се събират чрез "Въпросник за събиране на изходна информация за финансов модел", който предварително ще ви изпратим. В зависимост от спецификата на вашия проект, можем да поискаме и допълнителна информация. Всичко това уточняваме преди сключването на договор.

Какво да правя, ако не мога да събера всички финансови данни за моя проект?

Ние можем да съберем и подготвим изцяло или част от финансови данни за вашия финансов модел, в т.ч. тези, които се събират с "Въпросника". Това е допълнителна услуга. Подробностите уточняваме преди сключването на договор.

Искам да ми изготвите бизнес план. Трябва ли предварително да използвам тази услуга за изготвянето на финансов модел?

За подготовката на финансова част на бизнес плана ние използваме предоставените от вас финансови данни в обема, позволяващ финансовата част на бизнес плана да включва всичко необходимо за целите на документа - финансови отчети, основни показатели и др. Ние обработваме и структурираме вашите данни и подготвяме прогнозни финансови данни, инвестиционни показатели, отчети и графики.

Финансовия модел е "инструмент на собственика", който позволява на предварителен етап да се определи финансовия потенциал на проекта и да се избере най-удачна стратегия за постигане на вашите цели и задачи. Той позволява да се направят няколко прогнози за развитие и да се избере най-удачната или няколко възможни - песимистична, вероятна и оптимистична.

В бизнес плана могат да се включват и използват както предварително подготвени с помощта на нашия финансов модел данни, отчети и таблици, така и финансови данни, които сте събрали и анализирали самостоятелно.

За изготвянето на бизнес план / бизнес планове, изготвянето на финансов модел е много желателен, но не е необходим.

 

Не сте намерили отговор на вашия въпрос?

Попълнете формата по-горе и ние ще се свържем с вас за да отговорим на вашите въпроси.