еднодневнаСтратегическа бизнес консултация

Това е начин буквално за един ден да намерите най-ефективните бизнес стратегии и тактики, които ще работят най-добре точно във вашия бизнес. По време на стратегическата консултация вие получавате конкретни решения за най-актуалните си бизнес задачи и проблеми.

Стратегическа бизнес консултация

Продължителност: 6 часа

Цена: от 1000,00 лв.

Място на провеждане: семинарна зала в София или Пловдив

Бизнес консултант: Оксана Лалова

Решение на повечето сложни бизнес задачи може да бъде намерено само за един ден

Случвало ли ви се е дълго да търсите решение на някакъв бизнес проблем, да проучвате информация, да възлагате задачи на своите служители, да разпитвате и най-накрая да имате пълна каша в главата?

Още по-неприятно е, когато в един момент осъзнавате, че нещо изпускате и не можете да сформулирате ясен план за действие - какво точно трябва да се направи? И кой ще прави всичко това, при положении, че сътрудниците изобщо не проявяват никаква инициатива и желание нещо да се подобри в бизнеса?

Минава ден след ден, а проблемите все така не се решават и изобщо не е ясно откъде да подхванете и какви резултати да очаквате.

Истината е, че няма нужда да чакате добрите неща в бизнеса ви да се случат някакси сами от себе си. Решението се намира точно за един ден упорита работа! Просто трябва някой малко да ви помогне.

Затова съществуват стратегически консултации.

Какви задачи могат да се решават по време на стратегическа консултация

 • Определяне на организационна структура на нов бизнес или ново направление в бизнеса
 • Намиране на уникално търговско предимство на фирмата спрямо конкуренти
 • Намиране на удачна стратегия за привличане на нови клиенти
 • Намиране на тактики за покачване на продажбите на нови клиенти и стимулиране на последващите продажби на настоящите клиенти
 • Определяне на основни бизнес процеси и начини за решаване на проблеми на всяка една стъпка
 • Формиране на план за адаптация и първоначално обучение на персонала. Въвеждане на система за бързо въвеждане в длъжност.
 • Намиране на решение на конкретна актуална за вас задача - например, определяне на подходяща стратегия за продажби на чуждестранните клиенти по време на курортния сезон или формиране на автоматична "фуния" за получаване на клиенти чрез интернет
 • Други актуални задачи в областта на маркетинга, продажбите, работа с клиентска база, развитие на бизнес, както и систематизацията на бизнес
 

Какво точно представлява стратегическа консултация

Стратегическа консултация е вид индивидуална работа, тя се провежда на живо в семинарна зала само за вас и вашия екип.

Това не е просто обучение и тренинг, а форма за работа с управленския екип на фирмата за намиране на решения по практически актуални за бизнеса ви задачи. По време на сесията участниците активно се включват в процеса с цел да се вземат съгласувани решения.

В случай, когато се търси решение за стратегическо развитие на фирмата, сесията се нарича стратегическа.

Какво дава на вашата фирма стратегическа консултация

 • Реални бизнес резултати. Стартегическа консултация не е просто тренинг или обучение, а намиране на конкретни решения точно за вашия бизнес. След срещата вие имате конкретни стратегически решения, тактически стъпки и план за реализиране на стратегията.
 • Съгласувано виждане на настоящото положение на фирмата, целите и тактиките за тяхното постигане. Ясно разбиране на бизнес процесите, мястото на всеки отделен член на екипа в процеса, отговорности и разпределяне на пълномощията.
 • Въвличане на екипа в процеса на промените. Участието на ключовите фигури в процеса за вземане на решенията, до голяма степен улеснява въвеждането в работа на фирмата на нови, по-ефективни бизнес практики.
 • Ръст на знания и управленски умения на ръководителите във вашия бизнес. Разбиране на основните бизнес процеси във фирмата и начините за контрол и мониторинг на задачи.
 • Хората във вашия бизнес започват да мислят по по-различен начин, много по-лесно да намират нови решения и да правят оценка на влиянието на своите действия върху успеха на цялата фирма. Това наистина е най-важния резултат на стратегическата консултация!
Оксана Лалова

Кой провежда стратегическа бизнес консултация

Оксана Лалова

Експерт в областта на системно развитие на бизнес.

Повече информация за мен можете да прочетете на тази страница >>

Какви методики използвам

В своята работа аз използвам както класическите световни методики за развитие и управление на бизнес, така и собствени авторски методики.

Основата за системно управление и развитие на бизнес, която прилагам, са методиките на системния бизнес анализ, в т.ч. на архитектура и модернизация на бизнес процеси. Върху тези методики, както и върху собствени разработки, е изградена моята "Програма Бизнес като система".

За методиките за покачване на входящ поток от клиенти и изграждане на система за привличане на клиенти, можете повече да прочетете в моята книга "Машина за клиенти". За стратегиите за увеличаване на оборота и системата за продажби - в книгата "Машина за продажби". Всичко това е част от моята Програма "Бизнес Генератор".

Освен това, по време на стратегическите сесии аз използвам ред методики за ефективно обучение на възрастни и методиките на ТРИЗ (теория за решаване на изобретателските задачи).

Кой участва в стратегическа консултация

Собственик на бизнес, ръководители и водещи специалисти в съответните области. Обикновено това са от 4 до 15 участници от вашата фирмата.

Как се провежда стратегическа консултация

Срещата се провежда на живо в семинарна или учебна зала. Продължителност на стратегическа консултация е 6 часа с прекъсвания за почивка.

Еднодневната стратегическа консултация задължително се предхожда от предварително съгласуване с поръчителя (собственика на бизнес) на целите на консултацията, плана за провеждане и резултатите, които той иска да получи.

По време на сесията всеки присъстващ е активен участник и използва своята експертност в съответната област за решаването на важни за бизнеса ви задачи. Теоретичната част на стратегическа консултация дава основни знания, насоки за действие и възможни решения, необходими за постигането на целите на сесията.

Примерен план на стратегическа консултация

Всяка програма на стратегическа сесия е уникална, до сега не съм имала две повтарящи се стратегически консултации. Програмата се формира и съгласува с поръчителя в зависимост от целите, актуалните задачи и резултатите, които той иска да постигне.

По-долу можете да изтеглите примерeн план на стратегическа консултация и да видите как се решават конкретни бизнес задачи. Този план е основан върху реални стратегически консултации, които съм провеждала за своите клиенти.

 
 

Как да получите еднодневна стратегическа консултация?

 • 1Попълнете запитване за еднодневна стратегическа консултация във формата по-долу. След като получим вашата заявка, ние ще се свържем с вас за да определим ден и час за да обсъдим възможности за сътрудничеството.
 • 2Провеждаме предварителен разговор (по Skype или по телефона), по време на който определяме вашите потребности, цели и задачи, които искате да решите по време на стратегическа консултация. Вие получавате отговори на своите въпроси. Аз ви предлагам ориентировъчни програми, възможни начини за организиране на стратегическа сесия и предлагам конкретна цена на услугата.
 • 3Сключваме договор за консултантска услуга.
 • 4Вие извършете плащане по договора.
 • 5В рамките на два дни след получаване на плащането, аз се свързвам с вас и ние определяме удобен за вас час за организационно-стратегическа среща.
 • 6Провеждаме организационно-стратегическа среща, по време на която конкретизираме вашите цели и задачи, които ще решаваме. След проведената от мен диагностика, аз ви предлагам конкретен план на стратегическа консултация (той може да бъде коригиран от вас в момента или на следващ етап). Също така, ние уточняваме участниците, дата и място.
 • 7Поддържаме връзка до деня, когато провеждаме стратегическа консултация. През това време, вероятно, ще искаме от вас допълнителна информация за да подготвяме максимално ефективна стратегическа сесия.
 • 8ПРОВЕЖДАМЕ СТРАТЕГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
 • 9Вие реализирате на практика стратегии, тактики и стъпки по планове, формирани по време на стратегическата консултация.
 • 10В рамките на 1 месец след стратегическа консултация получавате експертна подкрепа от мен (ако имате нужда от съвет или консултация относно реализирането на формираните стратегии и планове).
 • 11Успех!

Останали са ви още въпроси?

Питайте долу в коментарите, аз задължително ще ви отговоря. Или попълнете запитване за провеждане на еднодневна стратегическа консултация и аз ще се свържа с вас, за да отговоря на всичките ви въпроси.

 


Изпратете запитване за провеждане на еднодневна стратегическа консултация във вашия бизнес

Моля, посочете основните бизнес задачи, за които бихте искали да бъдат намерени решения по време на еднодневната стратегическа консултация.